Katz, Unna

Unna Katz är yrkesverksam konstnär sedan 1989. koloristisk målare och övertygande skulptör med ett kraftfullt  forms språk . Unna utmanar tekniken i många material och landar i ett personligt uttryck med värme och humor. Hon arbeta med sten och gjutet glas i skulpturalt uttryck.  Pingvinerna och hästarna som så berörande uttrycks i glas och sten, hundar och katter med en humoristisk uppsyn. Välkomna till mitt paradis på jorden . Ett eget uppfört vackert och intressant timmerhus från 1889. Flyttat och återuppbyggt men idag energisnålt med produktion av elenerg och värme från solen.

Visningsplats: Vångsta 70
Telefon: 0703226104
E-post: Unnakatz@msn.com
Webb: http://www.unnakatz.se
Facebook / Instagram: konstnär unna katz
Konstform: Akvarell, Olja, Glas, Skulptur

Tillbaka