Pressinformation

Konstrundan arrangeras av Medlemsföreningen Konst- och Kulturrundan i Kolbäcksådalen.

DIGITALA KONSTRUNDAN
Fantastiskt att vår digitala konstrunda samlade 92 utställare, varav 24 helt nya medlemmar. Tyvärr
blev den inte den publika och försäljningsmässiga framgången vi hoppades på. Vår
uppföljningsenkät visar att ni uppskattade att den anordnades och att konstrundan som
evenemang syntes samt att vi medlemmar fick möjlighet att visa upp oss. En del säger att antalet
besökare till egna digitala plattformar ökade, andra märkte knappt någonting. Få meddelar någon
försäljning alls (och de som haft någon säger att den var mycket lägre än under den fysiska
rundan).

KONSTRUNDAN 2022
PÅSKHELGEN 15 – 17 APRIL


Vi ser fram mot vaccineringar och att coronapandemin klingar av till förmån för ett mer normalt liv.
Nu koncentrerar vi oss på att genomföra en efterlängtad fysisk Konstrunda kommande påskhelg!
Inbjudningar, anmälan och allt annat kommer under oktober/november. Information kommer efter
sommaren på www.konstokultur.s

För mer information, pressbilder mm.

Leif Björklund, projektledare för evenemangsgruppen         070-588 43 59
Lars Petersson, informatör i evenemangsgruppen                070-290 09 68

www.konstokultur.se
www.facebook.com/konstokultur