Pressinformation


Konstrundan arrangeras av Medlemsföreningen Konst- och Kulturrundan i Kolbäcksådalen.

Den traditionella konstrundan, påskhelgen 2021, är inställd p.g.a. coronapandemin.
Huvudalternativet för nästa konstrunda är påskhelgen 2022.

Beslut om en ev. alternativ/extra konstrunda Allhelgonahelgen 2021 kommer medlemsföreningens styrelse och projektgrupp ta ställning till under försommaren 2021.

För mer information, pressbilder mm.

Leif Björklund, projektledare för evenemangsgruppen         070-588 43 59
Lars Petersson, informatör i evenemangsgruppen                070-290 09 68

www.konstokultur.se
www.facebook.com/konstokultur