Pressinformation

Konstrundan arrangeras av Medlemsföreningen Konst- och Kulturrundan i Kolbäcksådalen.

KONSTRUNDAN 2022
PÅSKHELGEN 15 – 17 APRIL

Det geografiska utställningsområdet omfattar Hallstahammars och Surahammars kommuner samt Rytterne och Dingtuna socken inom Västerås kommun.

Mars 2022

130 utställare är anmälda till årets Konstrunda fördelade på 30 utställningsplatser

Utställningskatalogen, med såväl presentation av samtliga utställare som en karta över utställningsområdet och var de olika utställningsplatserna är, beräknas vara klar i mitten av mars. Den kommer att distribueras till konsthallar och gallerier i vårt närområde. Likaså kommer den att finnas i en del butiker, konstaffärer, bensinmackar mm.

Vid senaste, fysiska, Konstrundan år 2019 räknade vi till ca 28000 besök.

För mer information, pressbilder mm.

Leif Björklund, projektledare för evenemangsgruppen         070-588 43 59
Lars Petersson, informatör i evenemangsgruppen                070-290 09 68

www.konstokultur.se
www.facebook.com/konstokultur