PressmeddelandeHallstahammar den 31 augusti 2020

Det är med sorg vi kommit fram med beslutet att ställa in konstrundan och dess redan framflyttade genomförande.

Konstrundan kommer INTE att genomföras Allhelgonahelgen 30 – 31 oktober – 1 november 2020

Bakgrund till beslutet
Den pågående pandemin, och dess risk för smittspridning, för såväl utställare, besökare, arrangörer.
Folkhälsomyndigheten har ännu ej ändrat restriktionerna för ett evenemang av vår storlek och karaktär.

Ekonomi
Tack vare sökt och erhållet förlustbidrag från Statens Kulturråd har föreningen möjligheter att återbetala erhållna bidrag, annonsörer och utställarnas deltagaravgifter.

Ny konstrunda 2021
Alternativa datum och förutsättningar för ny konstrunda under 2021 kommer att diskuteras på kommande årsmöte/medlemsmöte i oktober 2020.

Arrangörer
Konstrundan arrangeras av Medlemsföreningen Konst- och Kulturrundan i Kolbäcksådalen.

Mer information
Leif Björklund, projektledare för evenemangsgruppen        070-588 43 59 Lars Petersson, informatör i evenemangsgruppen                070-290 09 68

www.konstokultur.se och www.facebook.com/konstokultur

Bästa hälsningar Konst- & kulturrundan i Kolbäcksådalen 2020
Evenemangsgruppen gm

Leif Björklund
Projektledare