Widmark Wilkinson, Maria

Jag visar akvareller gjorda det senaste året. Jag målar även i akryl och olja. Jag intresserar mig alltmer för ett mer abstrakt uttryck. Jag har arbetat som bildlärare i 33 år i grundskolan men har nu mer tid till målning efter pension. Jag är aktiv i Virsbo Konstnärsgrupp sedan 2007. 

Utbildning: Västerås Konstskola, Nyckelviksskolan, Lidingö, fack VIII, Konstfack, Byam Shaw Artschool, London, bildlärarlinjen, Konstfack.

Visningsplats: Virsbo konsthall
Telefon: 070-6310156
E-post: widwilk@gmail.com
Webb:
Facebook / Instagram:
Konstform: Akvarell

Tillbaka