Bli Volontär

Bli Volontär

I Svenska Akademiens ordlista står det: frivillig; praktikant

Det formella
Från 2014 drivs konstrundan av Medlemsföreningen Konst och kulturrundan i Kolbäcksådalen (MK&K). Styrelsen i medlemsföreningen utser varje år en evenemangsgrupp som rent praktiskt ansvarar för genomförandet med den enkla målsättningen: Att anordna en årlig konst och kulturrunda i Kolbäcksådalen i MK&Ks namn.

Allt arbete inom föreningen och dess evenemangsgrupp är frivilligt och ideellt. Ersättning för direkta kostnader utgår.

Bakgrund
Flera av oss i evenemangsgruppen har i olika sammanhang ställt ut och/eller har ett stort intresse av konst och konsthantverk. Konstrundor arrangeras på många håll i Sverige och att vara med och bidra till ett likartat publikt evenemang i vår egna hemorter känns både stimulerande och utmanande. 

Det som utmärker många konstrundor i landet är att de initieras och drivs av konstnärsföreningar och flertalet av visningslokalerna är hemma hos konstutövarna själva. I vårt område är det inte lika gott om konstutövare som har den möjligheten. Därför har vi valt att söka samarbete med olika näringsidkare som kan erbjuda tillfälliga utställningsytor  under påskhelgen. Flera av dessa fixar och ordnar utställningsförutsättningarna själva, ofta i samverkan med utställarna. För andra bidrar vi med att låna ut utställningsväggar (vitmålade spånskivor) och ibland även med hjälp att bygga upp dem. Likaså har vi möjlighet att låna ut en del proffesionellt ljus.

Vårt mål är att söka bidra till att varje utställare skall kunna presentera sin konst och konsthantverk på ett så attraktivt sätt som möjligt och att besökarna skall få en bra och minnesvärd upplevelse.

Volontärskapet
Enkelt kan vi dela upp arbetet i före, under och efter påskhelgen.

Före
Vi vill gärna ha någon/några fler kamrater i den planerande evenemangsgruppen. Kunskaper och intresse för/i information (text och bild), kommunikation (webb och sociala medier), IT/hemsida är några områden vi gärna vill vara flera i.

Praktiskt arbete med att måla och förbereda utställningsskärmar, mm

Transportera och bygga upp utställningsväggar i vissa lokaler. Dagarna innan påskhelgen åker vi runt med lastbil och gör det praktiska jobbet, ofta ihop med någon/några lokala personer/utställare.

I Hallstahammar sätter vi upp ett antal vägvisare till Samlingsutställningen.

Under
I samlingsutställningen behövs ett antal värdar/värdinnor som visar besökare tillrätta på Skantzen Brukshotell i Hallstahammar. En halvdag/person under påskdagarna.

Efter
Samma som före, men nu skall allt tas ner och transporteras tillbaka till vårt förråd i Hallstahammar.