Thiel, Lena


Visningsplats: Stenhuset
Telefon: 0731027021
E-post: lena@thiel.nu
Webb:
Facebook / Instagram: Instagram: leelth
Konstform: Textil, bland teknik

Presentation

Jag jobbar för närvarande mest med mjuka material, textil, ull med mera.

Det kan vara dockor, nallar och tovade tavlor.

Men det blir även en del målning med olika tekniker, eller ibland en blandning av flera tekniker.