Stymne, Per

Första gången som jag ställde ut var 2008, och sedan dess har jag deltagit i över 40 utställningar och konstevenemang. Jag började med att ställa ut fotografier, men gled ganska snart över till göra fotografisk grafik, en form av digitalgrafik med fotografier enbart som råmaterial. Bilderna skapar jag genom att digitalt kombinera och bearbeta flera fotografier samtidigt.

Råmaterialet, det vill säga fotografierna, tar jag oftast i miljöer med industrihistoriska och arkitektoniska värden. Där finns spännande geometrier, volymer och linjespel, som gjorda för att fångas med kamera, och användas för att skapa fotografisk grafik av. 

För det mesta utgår jag från två till fyra fotografier, men ibland uppåt 40, som sedan kombineras med varandra. Enskilda element och strukturer i ursprungsbilderna får olika genomslag, ett fenomen som dels beror på kombinationen av bilder, dels av att jag framhäver eller tonar ned vissa visuella särdrag., som färgmättnaden. Det som syns i de färdiga bilderna är alltså inte resultatet av någon klipp-och-klistra-teknik, utan av att hela bilder kombinerats med varandra.

Jag har en bakgrund som bland annat teknikjournalist, och har också arbetat med industri- och teknikhistoria.  Där har fotografi ingått som en viktig del av arbetet, och då närmast dokumentärt. Sedan 1997 bor jag i Söderbärke i sydöstra Dalarna, men såg dagens ljus i Boden och växte upp i Umeå. Jag räknar mig som västerbottning i förskingringen. 

 

Visningsplats:
Telefon: 0702-521 545
E-post: pers@fastmail.se
Webb: https://perstymne.wixsite.com/bildlekar
Facebook / Instagram: Per Stymne (på Facebook)
Konstform:

Tillbaka