Östlund, Klara

Klara Östlund (f. 1999) är uppväxt och bosatt i Västerås, och tog år 2023 sin kandidatexamen från Konstfack. I sin konstnärliga praktik jobbar hon med lera på olika sätt och låter materialets egenhet ha ett finger med i spelet. Verken blir oftast människofigurer, vare sig arbetet är keramiskt eller leranimerat. Med leran vill hon kommunicera erfarenheter och känslor, och finner sig ofta i att undra varför vissa av dem får oss att skämmas.

Visningsplats: Stenhuset
Telefon: 0730668995
E-post: keramikdagbok@gmail.com
Webb: http://www.keramikdagbok.com
Facebook / Instagram: @keramikdagbok
Konstform: Keramik, Skulptur

Tillbaka