Kanesäter, Catarina-

Jag heter Catarina Kanesäter och jobbar i lergods i min lilla ateljé ”Lerboden” Igelsta Romfartuna
Besöka min ateljé gör man lättas med ett telefonsamtal(kan vara på annat håll)

Visningsplats: Hektors Konstateljé Galleri Himmelriket vid tidö Slott
Telefon: 0705609326
E-post: krutis1@bredband2.com
Webb:
Facebook / Instagram: Lerboden
Konstform: Keramik

Tillbaka