Fröberg, Stig

Målade bilder som är som berättelser. Berättelser som är som målade bilder. Kollage, måleri och teckning.

Visningsplats: Hallstahammars konsthall
Telefon: 0723032746
E-post: stig.froberg@gmail.com
Webb: http://stigfroberg.se
Facebook / Instagram:
Konstform: grafik, måleri,teckning

Tillbaka