Fröjdman, Agneta

Jag heter Agneta Fröjdman och jag har drejat i 3 år. Jag började på en ABF kurs efter att ha haft ”att dreja” på min bucket list i flera år. Jag insåg att det var min grej så det blev en egen drejverkstad med drejskiva och ugn i hemmet för 2 år sedan. Jag finner ro och fokus kring alla delar i skapandeprocessen men de delar som är mysigast och meditativa är att dreja och beskicka.

Jag låter ofta känslan bestämma vad det blir, en stor klump lera blir en vas, en skål eller en kanna. En mindre lerklump blir ofta en skål eller en mugg/kopp. Tiden till färdigt alster är …. maklig, det är skönt att inte ha bråttom.

Att lyfta på ugnslocket efter sista bränningen är som att öppna en skattkista!

Foto: Sara Stor

Visningsplats: Stenköket vid Strömsholms slott
Telefon: 0703506115
E-post: agneta.frojdman@telia.com
Webb:
Facebook / Instagram: agneta.keramik
Konstform: Keramik

Tillbaka