Konstnärer i Bultlokalen

Entrén

Bultfabriks Aktiebolaget i Hallstahammar. Bultlokalen uppfördes 1913, med sittplatser för 3 á 400 personer. Byggnaden är numera K-märkt.