Stocker, Annette MA

Jag har min ateljé/galleri i Dingtuna på Häradsvägen 2, där målar jag och har mina målningar för visning. Under konstrundan 2023 kommer jag att visa mina senaste målningar i akryl, olja och blandteknik och konstnär Annica Andersson, som är gästkonstnär,  kommer visa akryl- temperamålningar. Jag gillar utmaningar i måleriet och stundens ingivelse sätter igång en …

Läs mer