Wallin, Ketty

  • Ketty west konstnär illustratör tavlor utlånade till film och teater, uppväxt i circus miljö, vilket ofta syns i min konst. Målar abstrakt även natur djur en kaskad av färger och mönster möts i målningarna och    de människor jag mött i mitt liv det är clownerna fakirerna dansöserna  mina vänner, dit återvänder jag i mina målningar, gång på gång

Visningsplats:
Telefon: 0738760053
E-post: weest7@hotmail.se
Webb:
Facebook / Instagram:
Konstform:

Tillbaka