Gretzén, Theréze

Mitt måleri handlar mycket om att skala av allt onödigt runtomkring. Det skandinaviska ljuset och naturen är en stor inspirationskälla. Horisontlinjen fascinerar mig särskilt, både ur ett estetiskt och filosofiskt perspektiv. Det är i måleriet som jag kan ställa frågor och finna svar, där jag skapar och uttrycker mitt eget innehåll, min värld och min identitet.

Den senaste tiden har jag utforskat collagetekniken och använt äldre akvareller som material. Fragment av mitt tidigare arbete läggs samman till nya perspektiv och möjligheter, där de samverkar för en ny upplevelse och mening.

Visningsplats:
Telefon: 070-0926682
E-post: ingrid.thereze@gmail.com
Webb:
Facebook / Instagram: @ingridthereze
Konstform:

Tillbaka