Virsbo konsthall, Virsbo

Utställare:

  • Leif Ahnlund
  • Anita Koski
  • Helena Lekström
  • Jennie Larsdotter
  • Arja Oinonen
  • Birgitta Thorsson
  • Solveig Wadelius
  • Kjell Wadelius

FIKA

Virsbo Konsthall ligger i de gamla brukslokalerna på Verksholmen i Kolbäcksån. Industriverksamheten här har anor från brukets start på 1620-talet. Konsthallen är inrymd i den överst våningen i den före detta mekaniska verkstaden. Det naturliga dagsljuset i lokalen är det bästa man kan tänka sig då såväl väggar som tak består av stora fönster.


Epost: virsboinge@telia.com
Webb: http://www.virsbokonsthall.se