Dingtuna Bygdegård, Dingtuna

Utställare:

  • Ingela Bauer
  • Lisa Petersén
  • Mårten Lundgren
  • Susanne Nygren
  • Jonas Karlsson Rahme
  • Marie Långhals
  • Catrin Bartusch
  • Sandra Gustavsson
  • Lars of Sweden
  • Graciela Loscalxo

Fikasugen? Lätt förtäring anordnas under konstrundan kl. 10.00-16.00 varje dag.

Bygdegården är belägen i en vacker lantlig miljö 200 meter från Dingtuna kyrka. Närheten till kyrkan gör att lokalen är utomordentligt lämplig för exempelvis bröllop. Här ordnas det fester av olika slag, jubileer, sammankomster i föreningar, teater, fritidsverksamhet och andra arrangemang. Undrar ni vart ni ska ordna 50 års festen, bröllopet, kick-offen eller annat?

Kontaktuppgifter gällande Konst- och Kulturrundan: Sandra Gustavsson 070-939 44 85

Kontaktuppgifter övriga ärenden och bokning:
Dingtuna Bygdegård Kyrkvägen 27 72475 Västerås
E-post: Boberga43@telia.com
Telefon:  070-609 7271
Webb: www.bygdegardarna.se/dingtuna/