Page 4 - Kulturmagasinet januari 2019
P. 4

  STENHUSET i Surahammar
         Stenhuset i Surahammar, ett välkänt resmål både för den konstintresserade publiken och för de som gillar högklassiskt hantverk
Stenhuset är ursprungligen en bostad för flera smedfamil- jer, uppförd 1847 efter en brand som ödelade tidigare bygg- nad. År 1962 flyttade sista hyresgästen ut och fastigheten stod tom till början av 1980-talet då Surahammars kom- mun renoverade den, i syfte att skapa ett hus att fyllas med kulturaktiviteter. Surahammars Konst- och Hantverksgille bildades 1984 och driver nu verksamhet i Stenhuset.
Jag träffar tre engagerade medlemmar. Ragnhild Krupicka, Inger Ögaard och Annika Lindström. De berättar att verk- samheten vilar på två ben. Dels konstutställningar, dels hantverk. Utöver den stora, vackra konsthallen på övervå- ningen, finns även en butik där de cirka 50 medlemmarna säljer sina egenproducerade alster. I caféet serveras hemba- kat bröd och plats finns för lite mindre utställningar.
Vad är det mest inspirerande med Stenhuset och Konsthallen?
– Sökandet efter spännande konstnärer/hantverkare som både står för nytt och samtidigt med kvalitet. Vi har som mål att genomföra 8–10 utställningar/år samt mindre ut- ställningar i caféet. Omkring 8000 besökare räknar vi in varje år.
Tankar inför framtiden?
– Medvetet närma oss yngre målgrupper. I våras genom-
förde vi en elevutställning med deltagare från högstadiet, Hammarskolan i Surahammar, som var mycket lyckad. Den upprepar vi till våren igen!
Vad innebär ert engagemang i Konstrundan?
– Mycket! 2018 hade vi över 1 500 besökare och det är otro- ligt inspirerande för oss. Vi möter, delvis, en ny publik och förhoppningsvis letar sig många tillbaka under årets övriga utställningar.
Stenhuset är ett mysigt och välkomnande hus med fint hantverk till salu. Perfekt både för egen del och som pre- sent till någon som uppskattar det unika. I övervåningens konsthall växlar varierande utställningar under året. Huset öppnar igen efter vinteruppehållet den första helgen i feb- ruari 2019.
Lars Petersson
Annika Lindström, Ragnhild Krupicka och Inger Ögaard.
  kulturmagasinet är ett nyhetsbrev som ges ut av Medlemsföreningen Konst och kulturrundan i Kolbäcksådalen. Det skickas till alla som på ett eller annat sätt lämnat sin mailadress till oss. Kulturmagasinet finns dessutom på www.konstokultur.se.
Produktion: Lars Petersson och Konstrundans arbetsgrupp Foto: Lars Petersson Layout: Susanna Geidemark, Idébild Du kan kontakta oss på: info@konstokultur.se
www.konstokultur.se Följ oss på facebook
 Foto: Lars Petersson Foto: Lars Petersson
Foto: Ragnhild Krupicka
   1   2   3   4