Page 3 - Kulturmagasinet januari 2019
P. 3

 VIRSBO KONSTHALL
               Jag möter entusiasterna Inge Larsson och Kjell Wadelius runt kaffebordet hemma hos Kjell och hans fru Solveig i Virsbo.
Inge, hur får ni allt att gå runt?
– Vi är otroligt tacksamma för allt frivilligt och idéellt arbe- te. Vi är ca 50 volontärer som hjälps åt. Från utställnings- värdar till cafépersonal, hantverks- och bakkunniga, alla lika viktiga för att helheten skall bli bra.
En blygsam medlemsavgift (100 kr/år), frivillig entréavgift och caféverksamhet med sanslöst gott hembakat bröd är de viktigaste intäkterna och naturligtvis så små omkostnader som möjligt. Dessutom har vi ett mycket gott samarbete med kommunens kulturverksamhet.
Vad innebär ert engagemang i Konstrundan?
– Ännu fler besökare upptäcker oss och som gärna åter- kommer till våra övriga arrangemang. Första året vi deltog hade vi nästan 1 000 besökare under påskhelgen.
Ja, fler och fler upptäcker Virsbo Konsthall. En fantastisk lokal, tycker jag, sin bibehållna industrilokal (bara den, ett kulturminne) med sitt fantastiska ljusinsläpp. Inte många konsthallar slår det. Trevliga värdarna/värdinnorna möter oss besökare och den hembakade ”Virsbo bullen” får besö- kare att resa långt. Läs mer på www.virsbokonsthall.se
Lars Petersson
 Inge Larsson, ordförande och Kjell Wadelius, sekreterare i föreningen Virsbo konsthall.
Inge, hur startade Virsbo Konsthall?
– Det började med att vår dotter Moni- ka, som verkade som konstnär, gärna ville ställa ut här hemma i Virsbo. Genom ett samarbete inom för- eningen ”Framtid för
Virsbo” fick vi möjligheten att disponera en lokal som stod mer eller mindre oanvänd. Storstädning och en jakt efter fler utställare som gemensamt kunde fylla den stora gamla verkstadslokalen. I juni 2001 var vernissagen!
Formulerade ni några mål inför satsningen att skapa en konsthall här?
– Två mål formulerades: Dels att rent generellt höja intres- set för konst och kultur i bruksorten Virsbo med omnejd, dels att locka utomståeende att besöka oss.
Kjell, du kom med i den ideella konstförening som driver konsthallen lite senare. Hur ser verksamheten ut idag?
– Idag har vi ca 4 000 besökare per år. Under sommarhalv- året arrangerar vi flera konstutställningar, musikaftnar, ak- varell- och akrylkurser. Ibland även soppteater och barn- kulturverksamhet. Virsbo Konsthall har utvecklats att mer och mer bli en kulturmötesplats.
  Foto: Kjell Wadelius
Foto: Lars Petersson Foto: Kjell Wadelius
   1   2   3   4