Virsbo konsthall, Virsbo

FIKA

Virsbo Konsthall ligger i de gamla brukslokalerna på Verksholmen i Kolbäcksån. Industriverksamheten här har anor från brukets start på 1620-talet. Konsthallen är inrymd i den överst våningen i den före detta mekaniska verkstaden. Det naturliga dagsljuset i lokalen är det bästa man kan tänka sig då såväl väggar som tak består av stora fönster.


Epost: virsboinge@telia.com
Webb: http://www.virsbokonsthall.se

Updated: 4 mars, 2019 — 17:47