Stenklubben i Kolbäcksdalen

Konstform: Hantverk i sten och silver
Produkter: Stenar som är fasett eller cabochon-slipade. Smycken i silver.
Vi visar upp hur vårt hantverk går till.

Updated: 4 mars, 2019 — 17:42