Skantzen Brukshotell, Hallstahammar

Brukshotellet i Hallstahammar är den samlande punkten där hela evenemanget presenteras. Alla utställare visar ett verk. Medlemsföreningen och frivilliga ansvarar för värdskapet och öppethållande under evenemanget.

Updated: 4 mars, 2019 — 17:48